select id,ten as ten from #_news where id='bao-gia-xay-biet-thu-tai-binh-duong'